SKREVET AV

Steinerskolen Fredrikstad

Steinerskolen i Fredrikstad inviterer til sitt tradisjonelle Mikaeli-spill torsdag 28. september klokka 18.30

Etter spillet serveres det Dragesuppe, og bålet er tent!