Steinerskolen i Fredrikstad

Søk skoleplassInformasjon

Om oss

Velkommen til Steinerskolen i Fredrikstad! Her er det barna som står i sentrum. Skolen holder til på Rolvsøy i gammelt kulturlandskap, midt mellom vikingbyen Sarpsborg og renessansebyen Fredrikstad. Skolen har barnetrinn, mellomtrinn og ungdomsskole.

Les mer om vår pedagogikk

For å kunne utvikle barnets og de unges iboende potensialer, må pedagogikken møte dem der de er. Hvert alderstrinn har sin egenart og sine særlige behov for fysisk, intellektuell og sjelelig utvikling. Ved å velge undervisningsstoff som møter disse behovene prøver vi å nære elevenes indre utvikling. Vår pedagogikk er mer enn kunnskapsformidling. Vi søker å bidra med læring og utvikling for livet.

Hva er en steinerskole?