Skolens historie

Skolens historie

Den første Steinerskolen i vårt fylke var i Rygge. Dit reiste noen ivrige barn og lærere fra «Plankebyen», men veien var lang.

Ettersom tiden gikk vokste ønsket om en egen skole i vår egen by, og en gruppe ildsjeler startet et arbeid.
De første to årene leide skolen klasserom på Cicignon skole. Der laget de en liten steiner-oase i den store skolen i 1979. Skolen trengte et eget hus.

Nabbetorp hovedgård ble kjøpt og skolen kunne begynne i egne lokaler. Under de store trærne med elven som et sølvbånd nedenfor, ble det steinerskole i den gamle teglverksbygningen på Nabbetorp hovedgård. Det pedagogiske livet blomstret der helt frem til 1990, da var det for trangt. Rolvsøy ble det nye stedet. Der midt mellom byene med skogen som nabo, bygget vi den nye skolen vår. Først kom den nye barnehagen i 1990 og så åpnet skolen i 1991.

Mange elever, lærere og foreldre har fylt skolen vår med liv gjennom dens historie. Dette livet ligger i veggene og skal følge nye menneskers initiativ inn i fremtiden.

Godi og Dane utenfor skolen på Nabbetorp. 1986

Godi og Dane utenfor skolen på Nabbetorp. 1986