Foreldrene

steiner

Foreldrene

Skolen er her fordi foreldrene vil det. Vi er det alternativet de ønsker. Steinerskolen er derfor basert på samarbeid med foreldrene. De er aktive medspillere og skolens selvfølgelige fundament. Foreldrene arrangerer det store julemarkedet og dugnader vår og høst. Foreldrene deler ansvaret for barnas undervisning med oss, den tilliten er en stor inspirasjon!

Alle foreldre som har barn ved en steinerskole er medlemmer i Steinerskolenes foreldreforbund (Sff). Vi tilbyr veiledning, kurs og foredrag. Vårt mål er å bygge broer mellom skole og hjem. Vi fremmer foreldrenes interesser i steinerskolene og jobber for å forbedre skolens rammevilkår. Medlemskap koster kr 360,- pr familie pr år. Se www.foreldrene.no for tips og mer informasjon.

Foreldrerådet har som hovedmål: Opprettholde et tillitsfullt forhold mellom skolens/barnehagens foreldre og lærerkollegiet. Stimulere til nært samarbeid mellom skolen, barnehagen, foreldrene og lokalsamfunnet i praktiske spørsmål. Formidle gjensidig informasjon og meningsutveksling mellom skole, barnehage, SFO og foreldre. Støtte skolen økonomisk og stimulere medlemmene til positiv innsats til beste for helheten.