Søknad om permisjon fra undervisningen

Vennligst fyll ut søknaden og send den til skolen. Vi vil kontakte deg snart.

Fri fra skolen 1- 10 dager

Dersom det søkes om permisjon fra 1 – 3 dager (totalt gjennom året), søker du direkte til klasselærer, som avgjør søknaden etter fullmakt. Søknader sendes på e-post eller ved bruk av meldingsbok.

Dersom det søkes om permisjon fra 4-10 (totalt giennom året) dager, er det daglig leder som avgjør søknaden. Søknaden sendes elektronisk pa get skjema (skolens hiemmeside) eller i en egen e-post.

Permisjon utover 10 dager

I følge opplæringsloven har ikke skolen anledning til å innvilge mer enn 10 skoledagers permisjon for en elev i grunnskolen. Loven er klar på at det kan gis permisjon fra skolen, ikke fri fra undervisning.

Soknader om permisjon for lenger en 10 skoledager per skolear, behandles som om eleven får hiemmeundervisning.

De foresatte ma gore seg kjent med hva som vil bli arbeidet med i fraværsperioden. Hjemmet er ansvarlig for at skolearbeidet blir gjort under fraværet og ma yte nødvendig help og støtte til dette.

Elevens navn(Påkrevd)
DD slash MM slash YYYY
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.