Pedagogikken

Pedagogikken

Stikkord:

– Modning av hele mennesket: Hode, hjerte og hender
– Kunstneriske og praktiske fag like viktige som teoretiske fag
– Lystbetont og levende læringsform
– Nærhet mellom skole, foreldre og barn
– Jevnlige opptredener gjør elevene trygge foran forsamlinger
– Karakterer erstattes av en helhetlig skriftlig vurdering

Utviklingsorientert pedagogikk

For å kunne utvikle barnets og de unges iboende potensialer, må pedagogikken møte dem der de er. Hvert alderstrinn har sin egenart og sine særlige behov for fysisk, intellektuell og sjelelig utvikling. Ved å velge undervisningsstoff som møter disse behovene prøver vi å nære elevenes indre utvikling. Vår pedagogikk er mer enn kunnskapsformidling. Vi søker å bidra med læring og utvikling for livet. Les mer.