Bevegelse

Bevegelse

Alt som lever beveger seg! Barn løper! Alle klasser begynner dagen med en halvtimes bevegelse utendørs. Dette kaller vi rytmisk del: ringleker, tur i skogen, slåball eller eurytmi. Bevegelse virker sosialiserende og gir klassen en felles puls som gjør elevene klare til å begynne klasseromsundervisningen. Det å bevege seg er integrert tverrfaglig:  Elevene kan f. eks. øve gangetabellen med en rytmisk klappelek. Hvert friminutt er ballbanen i bruk til forskjellige former for ballspill. Undervisning i kroppsøving foregår i Rolvsøyhallen, som er nærmeste nabo. Skolen tilbyr også svømmeopplæring for elevene.