Et alternativ

steiner

Et alternativ

Steinerskolene er blant de få skolene i Norge som har en alternativ pedagogikk som grunnlag for undervisningen. Skolene mottar statsstøtte og baserer seg på sin egen læreplan. I læreplanen beskrives innholdet og kompetansemålene for hvert klassetrinn, både på grunnskolen og videregående. Elever fra Steinerskolen er likestilt og like kvalifisert til høyere utdanning og offentlig videregående skole som elever fra vanlig skole.

Den muntlige formidlingen 
Vanlige lærebøker forekommer sjelden i Steinerskolen. Den muntlige formidlingen står i sentrum. Pedagogikkens kjerne er den personlige veiledningen: Undervisningen er et menneskemøte og mennesket selv er den beste formidler av kunnskap. Læreren gjør stoffet levende for elevene, forvandler kalde fakta til engasjert fortelling. Læreren setter kunnskapen inn i sin sammenheng med verden og gjør den meningsfull. Kunnskapens isolerte deler må føyes sammen til en helhet og danne et stort bilde. Elevene utformer egne arbeidsbøker eller bearbeider pensum gjennom praktiske oppgaver og kunstnerisk aktivitet. Dette gir både lærerne og eleven større frihet til kreativ omgang med undervisningsinnholdet. 

Tid til fordypning
Hver dag begynner med en to timers økt som kalles hovedfag. Gjennom Tre – fire ukers arbeid med et emne oppnås  muligheter til tverrfaglige prosjekter og reell fordypning. Hovedfag skaper kontinuitet og ro for en grundig forståelse av faget. 

Kunst og håndverk 
Kunst og håndverk står sentralt i pedagogikken og er integrert i alle fag som en metode. Den teoretiske tilnærmingen til faget er alltid fulgt av praktisk kunstnerisk arbeid. Å bearbeide faget kunstnerisk og håndverksmessig belyser stoffet fra ulike vinkler og gir ny innsikt. F. eks, modellerer elevene rygghvirvlene i anatomien. Det å gripe og begripe henger sammen. 

Bevegelse og musikk
Barn må bevege seg! Barn er rytmiske vesener! I tillegg til kroppsøving har elevene faget eurytmi. Det er et bevegelsesfag der elevene oppøver evnen til å bevege seg i samspill med andre til diktning og musikk. Sang og musikk er en del av skolehverdagen og gjennomstrømmer fagene som en vei til glede, lærdom og fellesskap.  

Årstidene og høytidene
Naturens forvandling og de forskjellige høytider avspeiles i skoleåret. I hvert klasserom er det et årstidsbord der årstidens egenart, farger og fenomener er hentet inn. Høytidene markeres med feiringer og festlige arrangementer der foreldre, lærere og elever deltar sammen. Steinerskolen er ikke bare en skole, den vil være et kultursentrum og rammen rundt et varm fellesskap.  

Barnet er sentrum i skolen og pedagogikken er et svar på hva barnet selv trenger av kunnskap på ulike utviklingstrinn. Rett kunnskap, til rett tid, på rett måte.