Eurytmi og dans

Eurytmi og dans

Barn skal bevege seg, ikke bare når de har kroppsøving og i friminuttene. Det å øve bevegelse styrker ikke bare elevenes motoriske ferdigheter, men stimulerer også kognitive evner.  Mennesket er et rytmisk, musikalsk vesen som vil utfolde seg i rommet.

Eurytmi er et bevegelsesfag alle klasser undervises i. Oppøvelse av lytteevne og bevegelse til diktning og musikk står sentralt. Elevene øver å bevege seg alene og sammen med medelever. De oppøves i samspill, koordinasjon og orientering i rommet. Hvor er jeg? Hvor er du? Hva danner vi sammen? 

I de første skoleårene inngår eurytmifaget i en sosialiseringsprosess. Fortellinger blir til bevegelse, bevegelse blir til lek, leken blir til små eurytmiforestillinger. Hvordan beveger dyrene seg? Snøfnugg, trær, vann, luft?

På mellomtrinnet øver elevene seg i å gi musikk og språk et differensiert uttrykk gjennom bevegelse. Hvordan går vi på verseføtter? Hvordan beveger vi oss til et verb i forhold til et substantiv?  Hvordan beveger vi de forskjellige noteverdiene: heltoner, halvtoner, fjerdedeler, åttendedeler etc. Dette er spørsmål eurytmien besvarer gjennom bevegelse.  

I ungdomsskolen blir elevene i sterkere grad utfordret individuelt, men fremdeles innenfor rammen av gruppen. Hvordan beveger vi oss til episk diktning, i forhold til lyrisk og dramatisk? Hvordan beveger vi oss til en sørgemarsj i forhold til en vals? Hvordan beveger vi fargene, har rød samme bevegelse som blå? 

Møtet med forskjellige former for dans inngår som en naturlig videreføring av dette bevegelsesfaget. Eurytmifaget samarbeider nært med teater og musikklivet på skolen og kan være en rytmisk del av et hovedfag.