Helhetstenkning

Helhetstenkning

Steinerskolen er ikke bare en skole, den vil være et kultursentrum og rammen rundt et fellesskap. Ute og inneområdene er skapt for å stimulere til sansning og nysgjerrighet. Det første du møter er skolehagen med forskjellige rom: urtehage, kjøkkenhage og prydhage. Bak hagen åpner skolegården seg som et opplevelseslandskap der elevene kan føle seg trygge og utfolde seg i lek. Skolen er bygget for å være vennlig mot barnesinnet: Det viser seg i utformingen av de enkelte rom, i bruken av farger og utsmykning og i det arkitektoniske uttrykket med organiske linjer. 

Naturens forvandling gjennom årstidene og de forskjellige høytider avspeiles i skoleåret. I hvert klasserom er det et årstidsbord der årstidens egenart, farger og fenomener er hentet inn. Høytidene markeres med feiringer og festlige arrangementer der foreldre, lærere og elever deltar sammen. 

Så langt det er mulig bruker vi økologiske råvarer på kjøkkenet og hver høst er elevene i hagen for å hente egenproduserte poteter, gulrøtter, løk, bønner, bær, frukt og snittblomstene til å pynte rommene.