Kollegiet

Kollegiet

Klasselærere

1 Klasse
Carina Borge
carina.borge@steinerskolen.no

2 Klasse
Laila Andreassen
laila.andreassen@steinerskolen.no

3 Klasse
Benedikte Suhr
benedikte.suhr@steinerskolen.no

4 Klasse
Erlend Malterud
erlend.malterud@steinerskolen.no

5 Klasse
Ingrid Gedde
ingrid.gedde@steinerskolen.no

6 Klasse
Jenny Hafnor
jenny.hafnor@steinerskolen.no

7 Klasse
Hege Zahl
hege.zahl@steinerskolen.no

8 Klasse
Terje Dahl
terje.dahl@steinerskolen.no

9 Klasse
Espen Winther
espen.winter@steinerskolen.no

10 Klasse
Trine Kristoffersen
trine.kristoffersen@steinerskolen.no

Ansatte som jobber med Spesialpedagogikk
Camilla Holter
camilla.holter@steinerskolen.no

Marita Høidahl Olsen
marita.hoidahl.olsen@steinerskolen.no

Trude Eriksen
trude.eriksen@steinerskolen.no

Torill Strømstad
torill.stromstad@steinerskolen.no

Siw Reiss
siw.reiss@steinerskolen.no

Sandra Moen Sethne
sandra.moen@steinerskolen.no

Ansatte som jobber på Fritidshjemmet SFO
Leder: Gunn Island
gunn.island@steinerskolen.no

Michael Hansen
michael.hansen@steinerskolen.com

Irene Fremme
irene.fremme@steinerskolen.no

Kristoffer Svorkas
kristoffer.svorkas@steinerskolen.no

 

Faglærere

Tysk
Hildegunn Bruun
hildegunn.svarstad.bruun@steinerskolen.no

Maria Thulesius
maria.thulesius@steinerskolen.no

Engelsk
Dane Morris
dane.morris@steinerskolen.no

Line Hammervold
line.hammervold@steinerskolen.no

Eurytmi
Anita Myhre
anita.myhre.singdahlsen@steinerskolen.no 

Eliana Andersen
eliana.andersen@steinerskolen.no

Musikk
Line Hammervold
line.hammervold@steinerskolen.no

Kroppsøving og svømming
Espen Winter
espen.winter@steinerskolen.no

Niklas Virtanen
niklas.virtanen@steinerskolen.no

Håndverk / Tegning og maling
Tommelise Pettersen
tommelise.haldrup.pettersen@steinerskolen.no

Ingrid Gedde
ingrid.gedde@steinerskolen.no

Benedikte Suhr
benedikte.suhr@steinerskolen.no

Inge Nes
inge.stene.nes@steinerskolen.no

Eliana Andersen
eliana.andersen@steinerskolen.no

Mat og helse
Anette Meijer
anette.meijer@steinerskolen.no

Matematikk
Terje Dahl
terje.dahl@steinerskolen.no

Ingrid Løvdal
ingrid.lovdal@steinerskolen.no

Norsk
Trine Kristoffersen
trine.kristoffersen@steinerskolen.no

Hagebruk
Sten Sjøstrand
sten.sjostrand@steinerskolen.no

IKT
Line Hammervold
line.hammervold@steinerskolen.no

Terje Dahl
terje.dahl@steinerskolen.no

Assistenter
Michael Hansen
michael.hansen@steinerskolen.com

Kristoffer Svorkås
kristoffer.svorkas@steinerskolen.no

Solbjorg Narud
solbjorg.narud@steinerskolen.no

Marit Gudem
marit.gudem@steinerskolen.no