Kor og morgensang

Kor og morgensang

Hver mandag morgen møtes hele skolen til fellessang i salen. Her ønsker vi hverandre velkommen til en ny uke med sang og bevegelse.

Mellomtrinnskoret og ungdomskoret møtes hver uke i salen. Her øver elevene musikk fra alle verdensdeler og fra forskjellige tidsepoker. Korene opptrer til høytider, arrangementer og skoleavslutninger. Mellomtrinnskoret synger også  for velferdssenteret i nabolaget til jul og 17. mai.