Noas ark

Noas ark med 4. klasse!

Torsdag 17. mars fremførte 4. klasse skuespillet Noas ark for hele skolen. På kvelden spilte de for foreldre og venner. Dette er jo en av grunnfortellingene i vår kultur, men vi finner lignende fortellinger over alt i verden. Dette er en gammel myte som forteller hvordan verden blir oversvømmet og skapt på nytt. Vi hører hvordan menneskeheten får en ny sjanse. Arken er et urbilde som har mange betydninger og sjikt og har vært fremstilt av kunstnere opp gjennom historien. 4. klasse resiterte fra bibelen og dramatiserte handlingen med stor innlevelse.