Slik søker du

steiner

Slik søker du

Søknadsprosessen:

Foreldre/foresatte sender søknad om skoleplass til skolen.

De får beskjed om at søknad er mottatt og inviteres til en samtale med inntaksteamet.

Er det andre  instanser som er i kontakt med barnet er det ønskelig at de er med på første evt andre samtale.

I samtalen blir de informert om Steinerskolen. Skolen får informasjon om barnet. Skolen kan anbefale/ ikke anbefale skoleplass.

Det avtales evt et besøk i klassen.

Det avtales en evt dato for skolestart.

Det er ønskelig at alle formaliteter er i orden før skolebytte.

Ved spørsmål kontakt: Ann-Marit Bjørnson