Teater

Teater

 Å opptre på scenen er en viktig lærdom og erfaring. Alle klassene bruker scenen til kunstnerisk arbeid: teater, eurytmi, månedsfester – og scenisk fordypning av fagstoffet. Scenen er et vindu mot temaene i klassene: 3. klasse kan vise fortellingen om Frans av Assisi. 4. klasse kan vise Noahs ark, 5. klasse viser gjerne et vikingspill, 6. klasse et julespill til julemarkedet, 7. klasse oppfører Draumkvedet. 8. og 9. klasse bruker scenen til å fordype hovedfagsstoffet, f. eks. en forestilling om Den industrielle revolusjon, en iscenesettelse av Synnøve Solbakken i norsk eller en forestilling om et av naturfagene. Hvert år avslutter 10. klasse skolegangen med en stort anlagt forestilling f. eks. En midtsommernattsdrøm.

Når vi fordyper faget på scenen blir scenen en tverrfaglig utvidelse av klasserommet. Fagstoffet forvandles til en fortelling og levendegjøres. Ved å oversette fagstoffet til et scenespråk fordyper man innsiktene og setter kunnskapen inn i nye sammenhenger. Her er vi forskere og oppdagelsesreisende der faget får lov til å blomstre. Goethe kaller dette å skape en fullstendig omgivelse rundt faget, et pedagogisk landskap. Det man gjør på en scene fester seg i minnet fordi det knyttes opplevelser til kunnskapen.

På scenen er alt mulig, her står vi i skapelsens øyeblikk. Teater er fest, høytid og glede!

Les mer.