Kunst og håndverk

Kunst og håndverk

På steinerskolen dannes hele mennesket gjennom hjerne, hjerte og hånd. Hjernens felt er teorien, følelseslivet dannes gjennom muntlige fortellinger og kunstneriske øvelser, hånden dannes gjennom håndarbeid og håndverk. Gjennom håndarbeidet utforsker vi verden med fingrene. Sansning er viktig for å forstå tingene rundt oss: Det å gripe og begripe henger sammen. 

Å arbeide med hendene gir elevene gode sanseerfaringer og bringer dem i kontakt med verden. Vi går til naturen for å lære om naturen. Gjennom håndverket og det kunstneriske arbeidet vekkes en iboende menneskelig trang: å skape, å fremstille, å forstå. Kunstnerisk virksomhet styrker utviklingen av alle menneskets evner og ferdigheter. Både motoriske, følelsesmessige og kognitive evner dannes i kunstnerisk arbeid.

Elevene får opplæring i forskjellige typer tradisjonelt håndverk. I håndarbeid møter de de myke materialene. Her lærer de å sy, strikke, veve, lage egne dukker og sy egne plagg. De lærer å bearbeide ull, karde og spinne på ten. De lærer å fremstille gjenstander av lær, skinn og binde inn egne bøker. De lager masker og kostymer.

I sløyd – møter de harde materialer. Tre og metall. Hva er de forskjellige materialenes egenskaper og karaktertrekk? Hvordan oppfører materialene seg når de bearbeides? Hvilken form ligger gjemt i materialet selv? Hvilke redskaper kan vi bruke?

Kunstfag og håndverk begynner på barnetrinnet som integrerte aktiviteter, som senere får sine egne timer. På ungdomstrinnet skjer det en videre spesialisering og fordypning, håndverket får her ofte preg av kunsthåndverk. Nå får de egne timer i tegning, modellering, maling og grafikk med bruk av forskjellige teknikker. Å oppøve estetisk sans, farge og formforståelse utvider elevenes erfaringshorisont og gir dem redskaper til å forstå ulike kulturers uttrykk.